«En svært viktig test for vårt samfunn»

lederartikkel

Høyesterett kommer snart med sin avgjørelse i saken som gjelder den katolske legen Katarzyna Jachimowicz. Denne saken er en svært viktig test for vårt samfunn.