Kjønnsforskjellen er Gudvillet

NLM

Vi vil oppfordre NLMs ledelse til å holde fast på tjenestedelingsprinsippet og ta avstand fra den sekulære likestillingsideologien.

Nei til bønnerop fra moskeene

Bønnerop

Spørsmålet om bønnerop er et spørsmål om hvilken tro og hvilke verdier som skal få makt i vårt land.