Grepet av de lidende barna

misjon

Et besøk i et kenyansk kvinnefengsel ble starten på et langt liv i tjeneste for Gunnar Enok Nilsen (70).