Enorme underskudd i Normisjon

Normisjon

Dramatisk underskudd i konsernet Normisjon. Organisasjonen har de siste tre årene gått med til sammen 100 millioner kroner i underskudd.

Har vi et apostolisk, nådegavebasert menighetsliv?

Noen innlegg i Dagen har i den senere tid handlet om det viktige temaet

Hvordan bør Guds menighet fungere? For oss som er tilknyttet lavkirkelige organisasjoner, er helhetlig menighetsbygging aktualisert ytterligere av at Dnk ikke lenger lærer i samsvar med Guds ord.