Det finnes et alternativ, biskop

debatt

De går inn for en mellomløsning med plass for både sannheten og løgnen, men det finnes ingen slik løsning. For ingen kan velsigne det Gud uttrykkelig forbyr.

Oversett og sviktet av kirken

Meninger

Etter vår mening preges kirkens erfaringsmessige kompetanse av ensidighet. Kirkens ledelse har valgt å lytte mest til en talefør gruppe av homofile som krever sine «rettigheter», og nå kirkelig ekteskap, skriver Jens Fredrik Brenne og Stein Solberg.

- Jeg ble tvangsskilt

Meninger

Jeg vil gjerne ha synspunkter fra varme Guds barn som ikke bruker Bibelen til å slå folk i hodet med, men som har erfaring med menneskeliv som ikke er helt strømlinjeformet, gjerne noen med erfaring fra sjelesorgarbeid, skriver innsenderen.

Homoliturgi kan bli satt på vent

Kristenliv

Kirkerådsmedlem Agnes Sofie Gjeset (27) ønsker at kirken skal innføre en vigselsliturgi for samkjønnede par, men tror Kirkerådet kan ende opp med å anbefale at dagens ordning videreføres.

Professoralt bomskudd

Meninger

Det er en ærlig og skvær sak å være uenig i synet på ho­mo­fi­le ek­te­skap og hvor­vidt disse hører hjem­me i Den nors­ke kirke. Det er der­imot ver­ken ærlig eller skvært å ka­rak­te­ri­se­re sine me­nings­mot­stan­de­re med både usann­he­ter og herske­tek­nis­ke virke­mid­ler, skriver Dagen på lederplass.

Stevnemøtet

Kristenliv

Det første Marius sa til Karoline var å påpeke hennes skitne sokker. I juli gifter de to seg i Geiranger.