Psykisk syke kan få regningen for rådyr medisin

behandling

Den årlige prisen for medikamentet Spinraza anslås til å bli 200 millioner kroner. Forsker Morten Magelssen er redd for at midlene vil tas fra sårbare pasientgrupper.

Fortsetter kampen for trisomi-barna

livsvernpris

Årets Livsvernpris-vinneres engasjement omtales som avgjørende for endringer i helsevesens holdninger til trisomi-barn. – Det er fortsatt lang vei å gå, sier de.

Advokaten som folder sine hender

Kristenliv

Den kjente advokaten Geir Lippestad legger ikke skjul på at han ber til Gud når han trenger hjelp. Da datteren tidligere i år døde, foldet han sine hender og ba om hjelp til å komme gjennom den personlige krisen.

Breivik sendte klagebrev om brevsensur

Samfunn

Den terrordømte fangen hevder Ila feng­sel siden 8. au­gust i fjor har stop­pet «flere enn 450 fullt lov­li­ge brev», der­iblant tre es­says. Fengselet bruker to årsverk på å kontrollere Breiviks brev.

Verdig, rolig, ærlig

Meninger

Fra et vel­dig vans­ke­li­g ut­gangs­punk­t grei­de Geir Lippe­stad å ut­fø­re det vi må kunne kalle et kom­mu­ni­ka­sjons­mes­sig og ju­ri­disk mes­ter­styk­ke.