– Nå blir kirkevalget mer demokratisk

kirkevalget

Bønnelista fikk over 300 underskrifter. Leder Jo Hedberg mener deres inntog i kirkevalgkampen vil gjøre valget mer reelt og demokratisk.

Stolt uten Pride

debatt

Bedrifter og organisasjoner kan slappe av. Pride er ikke interessert i regnbuefarget PR-støtte i juni.

Ber kirken støtte partier og lister

trenger penger

Økonomi er en nøkkelfaktor hvis Åpen folkekirke (ÅF) skal sikre sin posisjon. Penger fra staten får de neppe, men de mottar gjerne bidrag fra kirken.

Bygger seg opp mot neste kirkevalg

årsmøte

I Åpen folkekirkes rekker advarer noen mot polarisering i kirken hvis partiet bygger ut sin virksomhet. Men årsmøtet valgte å gå inn for nettopp dette.

Lite homonettverk snudde kirken

HOMOKAMP

Et fåtall sterkt engasjerte personer snakket sammen, organiserte seg og forente krefter med politikere, særlig fra Arbeiderpartiet.

Åpen folkekirke har tiden på sin side

KOMMENTAR

Mens den konservative siden nøler og fremstår fragmentert, fremstår den liberale siden både samlet og målrettet, skriver Tarjei Gilje.

Åpen folkekirkes makt bør utfordres

LEDERARTIKKEL

Skal det aktive kirkefolket bare finne seg i at det fremover ikke skal ha noen stemme inn i kirkens bestemmende organer? spør Vebjørn Selbekk på lederplass.

Slik skal han feste grepet om kirken

KIRKEMAKT

Gard Realf Sandaker-Nielsen vil gjøre Åpen folkekirke til en slagkraftig organisasjon, som skal prege norsk kirkeliv i lang tid.

Åpen konflikt i Åpen folkekirke

jobber for én sak

Professor mener Åpen folkekirke spriker i alle retninger. – Det går ikke an å lage en organisasjon som kun jobber for én sak, sier Øyvind Norderval på TF.

Derfor ble Braut valgt til ny biskop

STAVANGER

Et mål om å bygge bro i en delt kirke skal være bakgrunnen for at Kirkerådet til slutt falt ned på valget av Ivar Braut, etter flere avstemningsrunder. Braut omtaler seg selv som «moderat konservativ».

4000 ut – 200 inn

den norske kirke

Ingen stor tilstrømming av medlemmer selv om Den norske kirke har tatt steg i liberal retning.

De som skuffet mest

LEDERARTIKKEL

Det er mye - og mange - å være skuffet over etter kirkemøtevedtaket mandag om å innføre en kjønnsnøytral vigselsliturgi.

Kampen fortsetter i Den norske kirke

LEDERARTIKKEL

Kirkemøtes vedtak om å innføre en vigselsliturgi for likekjønnede er historisk. Og det er ikke bare tilhengerne av ekteskap for homofile som bruker det ordet.

Nå blir det likekjønnet liturgi

kirkemøtet

88 av 115 delegater på Kirkemøtet stemte for innføringen av likekjønnet vigsel i Den norske kirke. 31 stemte for mindretallsforslaget.

Garanterer to liturgier - i tre år

VIGSELSLITURGI

– Jeg kan ikke forskuttere hva som vil skje i fremtiden, sier leder Gard Realf Sandaker-Nielsen i Åpen Folkekirke når Dagen spør han om han kan garantere at organisasjonen vil ha rom for to liturgier også til neste kirkevalg.

Sofie (39) regner med at slaget er tapt

kirkemøtet

Sofie Braut talte mot homovielser i kirkemøtet lørdag. Men mandag blir det trolig vedtatt at homofile og lesbiske kan gifte seg i Den norske kirke.

Ble motstander av homo-ekteskap

KIRKEMØTET

Gunnar Gjevre var i 2011 for likekjønnet vigsel. Men etter å ha søkt mer kunnskap har han endret syn. Han vil ikke flytte grensene.

Nå begynner lederkampen

den norske kirke

Tre kandidater peker seg ut til å overta som leder i Kirkerådet. En har takket nei fordi Kirkemøtet vil vedta liturgi for likekjønnede.

Nå begynner forvandlingen

NY TID

De folkelige og demokratiske kriteriene avgjør nå hva som er kirke, sier kirkehistoriker. I dag starter Åpen folkekirkes årsmøte.

Neste skritt i homokampen

Leder

Syndenes tilgivelse og syndenes tillatelse kan aldri bli ett og det samme.

Åpen folkekirke tar lederverv

kirken

Nyvalgt leder av Oslo bispedømmeråd skal nå samarbeide tett med biskopen som ville stoppe hans bryllup.

Åpen Folkekirke vant Oslo

kirkevalget

Åpen Folkekirke får inn fem mandater i bispedømmerådet i Oslo. Fra nominasjonskomiteens liste kommer Harald Hegstad og Aud Kvalbein inn.

Ny Friis Larsen-skole ikke godkjent

nei

Finn Henrik Friis Larsens nye bibelskole får ingen offentlig godkjenning. Utdanningsdirektoratet ser ikke at det er noe behov for Oslo Internasjonale Bibeltrening Center (OIBTC).

- Kirken forutsetter et eksklusivt samliv

Kristenliv

En amerikansk undersøkelse blant 500 homofile par viser at halvparten levde i «åpne seksuelle forhold». - Også i heterofile miljøer er det ulike syn på troskap i forholdet, påpeker biskop Atle Sommerfeldt.

- Kirkens oppgave å avgjøre

Samfunn

Under helgens landsmøte vedtok Arbeiderpartiet at paragrafen som bestemmer at prester i Den norske kirke ikke kan vie homofile par, skal avgjøres av kirken selv, og ikke av norsk lovverk.