Vil åpne for kvinnelig formann

indremisjon

Gabriel Pollestad, nestformann i styret i Indremisjonsforbundet, ønsker en endring av lovene slik at det kan innsettes kvinnelig styreleder uten å gjøre det som et unntak.