Forsinket julegave til frivillig arbeid

ØKT STØTTE

Frivillige lag og organisasjoner får mer penger fra 1. januar 2018 etter at regjeringen har vedtatt å øke den delen av spillinnsatsen som går direkte fra spillerne, den såkalte grasrotandelen.