Troverdig tro?

kulturnotat

Kunne Noora i Skam vært kristen? Kunne presten 
i Presten vært 
oppegående?