Vekten av ære

Kulturnotat

Plikt er sådd i Elizabeth fra spedbarnstiden, plikten går foran ektemann, barn, egne ønsker, andres ønsker, foran retten til å velge sin identitet og privatliv. Plikten styrer til og med valg av trosretning.

Ja til Baltus, nei til Jesus

frimerker

Norske julefrimerker har gjennom 
årene hatt flere innslag av kristelige motiver 
– men i USA ser det nå verre ut.