Den viktigste rettigheten

KOMMENTAR

Jeg klarer ikke å se annet enn at kirken i Norge har mistet mye av den frimodigheten som skulle kjennetegne en kristen kirke.