På tide med noen fusjoner i Kristen-Norge

menighetsdoktoren

«Er det ikke fornuftig at flere frikirkelige miljøer og lavkirkelige organisasjoner fusjonerer? vil ikke det gi positive synergier?»

Sekulariseringa av kyrkja

VRANGLÆRE

Ekstrem teologisk liberalisme og heilt tydeleg vranglære har etablert seg i sentrum av Dnk sin maktstruktur og har nå styringspotensiale over heile kyrkja.

Her sponser deltagerne hverandre

stevnesponsing

– Lettere å gi enn å få, men noen ganger er det godt å få hjelp. Familien Løvgren er blant de som har fått økonomisk hjelp i forkant av Visjon.

Refleksjoner fra et tidligere SOB-medlem

sannhetens ord

Jeg sa ja til å la meg intervjue av Dagen i forbindelse med en artikkelserie om Sannhetens Ord Bibelsenter der jeg var medlem i 15 år. Min hensikt var å få avdekket de usunne forholdene i menigheten, og med håp om at menigheten kanskje kan bli det pastor Normann Olsen ønsket da han startet i 1994, nemlig «en menighet som bare gjør Guds vilje».

Kontrollpanelet lyste rødt

sannhetens ord

Kristenleder Leif S. 
Jacobsen er bekymret for streng internjustis 
og fiendebilde av personer som fremfører kritikk.

Kvar er prestar og frikyrkjefolk i ekteskapskampen?

ekteskap

Spørsmålet om «vigsel» av likekjønna par i Den norske kyrkja (Dnk) er ei sak som gjeld langt utover Dnk. Det som no skjer her, vil difor ha smitteeffekt og ideologisk sprengkraft av svære dimensjonar.

Ikke bare noe tidsbestemt

synspunkt

Tenk hvor alvorlig den samme apostel som har hevdet den kristne frihet i Galaterbrevet, skriver om forskjell på menns og kvinners oppgaver, skriver Ragnar Andersen.

Menighet i sorg etter trålerforlis

Samfunn

Frimenigheten Betania Spangereid er i sorg etter trålerforliset der to er savnet. En av de savnede var aktiv med i Betania, den andre i bedehuset i bygda.

Motsatt av likegyldighet

Meninger

Likegyldigheten kan være faretruende nær når man opplever at den ene skansen etter den andre faller.