Det vi savnet hos biskopen

Lederartikkel

Men vi stusser likevel at biskopen i en artikkel på nesten 17.000 tegn ikke bruker fem av dem til å nevne ham som med rette kalles verdens håp: Jesus.

Fredstanker – ikke rettighetstanker

synspunkt

For frykten som nå brer seg finnes løsningene kun hvis man tør gå i dybden. Terror kan ikke bekjempes med stillingskriger, eller på avstand med teknologi.