Berøringsangst?

debatt

Abortforkjemperne har et problem. De våger ikke å ta tak i selve kjernespørsmålet:  Kan menneskeverd graderes? Tenk om fosteret er et menneske?

Sex og samfunn

MORAL

Kartet over det seksuelle landskap tegnes opp på nytt, og man kjenner seg stadig mer igjen. Sannheter avdekkes. Det blir lettere å orientere seg. Man skimter en vei å gå. Og man begynner å ane, at her har man da vært før?