Flere ønsker fellesgrav på kirkegården

nyheter

Det blir stadig mer populært å gravlegges på fellesgravsteder, med kun et enkelt navneskilt sammen med flere titalls andre. Nå planlegges det 2.000 nye slike graver i Trondheim.