Etiopia innfører adopsjonsforbud

ADOPSJON

Etiopia vil ikke lenger tillate adopsjon til utlandet. Landet vil sikre barn mot overgrep og omsorgssvikt-