En kristen kamp mot slaveriet

debatt

Det er altfor mange prester og teologer i vår tid som mener at kristne har rett til å gå lenger enn Bibelen i ulike spørsmål, og som bruker en slik holdning til Bibelen for å sette til side viktige bibeltekster.

Å feie Bibelen av banen

debatt

Kort sagt handler svært mye av argumentasjonen til Åpen Folkekirke om å frata Bibelen reell autoritet.

Å holde fast på kristen samlivsetikk

debatt

Norvald Yri retter kritikk, og en del retoriske spørsmål, til noen uttalelser jeg ga i Vårt Land 29. november om homofilt samliv. Heldigvis treffer ikke kritikken.

Et liv som singel er ikke eneste alternativ

dagensdebatt

Espen Ottosen skriver at det eneste alternativet til ekteskapet mellom mann og kvinne, er et liv som singel. Når jeg leser denne typen innlegg, får jeg et behov for å rope ut på vegne av de av oss som lever gode og hele liv som homofile kristne i parforhold.

Petter Dass-prisen til Olavsfestdagene

prisvinner

– Vi vil presentere kunst og kultur som forandrer oss og får oss til å se oss selv på en annen måte, sier direktør for Olavsfestdagene Petter Myhr.

Slik skal kristne møte homofile

TEOLOGI

Kristen etikk diskriminerer ikke homofile. Alle mennesker står ansvarlige overfor det sjette bud. Alternativet til ekteskapet mellom mann og kvinne er et liv som singel.

Beskyldes for å ta givere

givertjeneste

Misjonssambandet får mindre gaveinntekter og skylder på organisasjonen Misjon Sarepta.

Dette tjener kristenprofilene

SKATTELISTER

Hvor mye tjener Vårt Land og Dagens sjefredaktører? Hvor stor formue har Knut Arild Hareide? Og hva med Jan Hanvold?

Hvem skal kristne tro på?

Skapelsen

De aller fleste vitenskapsmenn er selvsagt ærlige mennesker. Men siden få av dem er troende, bør vi lese 1Kor 1:20.

Å stå for det vi tror på

LEDERARTIKKEL

Samtidig som vi etterlyser mer toleranse i storsamfunnet, bør vi spørre om det er nok tålevilje hos kristne, skriver Dagen på lederplass.

Ættetavlenes budskap

Kristenliv

Jeg ser ikke på skapelsesberetningen, og langt mindre ættetavlene, som poesi. Men jeg tror vi står i fare for å presse tekstene hvis de leses som en slags journalistisk fortelling om nøyaktig når og hvordan Gud skapte verden.

KrF og en totalitær stat

debatt

I dag må man oppfatte KrF som en trussel mot oss som vil holde fast ved - slik de troende har gjort under ethvert totalitært regime - at foreldre har en gudgitt rett til å oppdra sine barn i kristentroen uten ideologisk diktat fra statsmakten under trussel om straff.

Nok en kristen profil med i Nytt på nytt

nrk

For noen uker siden var NLMs Espen Ottosen gjest i Nytt på Nytt på NRK. I kveld er det generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i KrF sin tur.

Derfor hører du ikke hva jeg sier

Kristenliv

Det stemmer at jeg ikke vet hva jeg har sagt før 
andre forteller meg det. Men kanskje vet jeg ikke hva jeg bør si før andre forteller 
meg hva de har lest.

– Tiden snart ute for bedehusene

KRISTENLIV

Tidligere Kirkerådsleder og misjonsveteran Nils Tore Andersen mener bedehuset er i ferd med å forsvinne.

«Mye munnhuggeri - lite intelligens»

KRISTNE VERDIER

Fire skribenter i ny 
debattbok etterlyser en verdidebatt som 
trenger dypere og ikke bare polemiserer 
mot «et trusselbilde noen tegner».

Bibelske argumenter for en gammel jord

kronikk

Å hevde at vår verden kan være mye eldre enn 6000 år må ikke skyldes en overdreven respekt for dagens naturvitenskap. Det finnes mye støtte i Bibelens tekster for at jorden er gammel.

Politikk inspirert av Jesus

bokanmeldelse

Vi burde bruke mer krefter på å drøfte hvordan et helhetlig kristent samfunnssyn best kan gi konkrete politiske uttrykk. Denne boken er et godt bidrag.

Virkeligheten på lokalplanet

LEDERARTIKKEL

En kristen kirke vil til enhver tid leve i et spenningsfylt forhold til sin egen samtid, skriver Dagen på lederplass.

Dette tjener norske prester og pastorer

lønn

– Prostene har for godt betalt og de unge frikirkepastorene burde hatt høyere lønn, er dommen fra Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen Ledelse.

Hetset etter studentimam-forslag

TRO

Studentpolitiker Terje–André Kvinlaug er rystet over kommentarfeltet i Dagen etter at han foreslo å få en studentimam ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Hvor skal han finne svarene sine?

religion

Are Sende Osens prosjekt kan vise seg å få en alvorlig kalddusj tidlig i oppstarten, tror kirkehistoriker Eivor Andersen Oftestad.

Fillerister kristen høyrebevegelse

OSLO SYMPOSIUM

Det er ikke spesielt kristelig å låse seg til den politiske høyresiden, mener Rolf Kjøde (KrF) og advarer mot «høgreidyllisering». Både han og Espen Ottosen distanserer seg fra Oslo Symposiums entydige mål om fortsatt blå regjering.

Umenneskelig å ikke be

bokanmeldelse

Det jeg først og fremst sitter igjen med, er den nære forbindelsen mellom Stinissens budskap og den lutherske lavkirkelige tradisjonen hvor jeg selv har min bakgrunn.

Uenighet om samarbeid 
med liberale prester

likekjønnet vigsel

ImF fraråder «sterkt» å gå til gudstjeneste hvor det forkynnes liberal teologi. Misjonskirken lar menighetene selv bestemme om de vil samarbeide med såkalt homoliberale prester.

Gir råd til NRK etter klagestorm

KRINGKASTINGSRÅDET

Misjonslederen Espen Ottosen er invitert til Kringkastingsrådet etter at NRK har fått mange klager på Brennpunkt-dokumentaren om TV Visjon Norge.

Hanvold kan bli svartelistet

pengeinnsamling

Innsamlingskontrollen ønsker at flere kristne organisasjoner vil la seg godkjenne av dem for å stå samlet mot useriøse aktører. Visjon Norge risikerer å komme på kontrollens obs-liste.

Ekte diskriminering

frispark

Etter min mening er det også helt greit at en frisørsalong nekter å be mannlige kunder om å gå ut fordi en kunde ikke ønsker å ta av hijaben foran menn.

Leder landets største misjonsorganisasjon

misjonærer

Ungdom i Oppdrag er Norges største misjons­organisasjon, målt i antall langtidsmisjonærer. Veksten skyldes en direkte kallsforkynnelse, mener leder Andreas Nordli.

Advarte mot elektronisk innmelding

KULTURKRISTNE

Biskop mener det kan være problematisk at ikke-kristne som melder seg inn kan påvirke styringen av kirken.

Legger en strategisk plan for bedehusene

samarbeid

I eit felles strateginotat frå Indremisjonsforbundet, Misjonssambandet og Normisjon legg dei tre planar for framtida for forsamlingane på bedehusa.

Synger folk til tro

inspirasjon

Verdens største kvartett skaper liv 
og trivsel når de står på podiet. Og mennesker 
møter Gud når de lytter til tekstene deres.

Et spørsmål om (s)kjønn

identitet

En rekke skoler innfører kjønnsnøytrale toaletter. Et juridisk tredje kjønn kan være på vei.

Er blind lydighet idealet?

frispark

Ingen bør skifte mening om kvinnelig prestetjeneste fordi det finnes dyktige kvinnelige prester.

Du er det du elsker

leder

Tryggheten på eget ståsted blir satt på prøve når man defineres som rar eller forskrudd mange nok ganger.

Farlig religiøsitet

frispark

At potensialet for terror, som begrunnes religiøst, er større blant muslimer enn blant kristne, er det dessverre liten tvil om.

Smøreguiden som mangler i kristen sektor

økonomi

Store kristne aktører står helt uten klare skriftlige kjøreregler for ansatte og tillitsvalgte som får tilbud om gaver og gratisytelser.

Ottosens tvilsomme allierte

debatt

Espen Ottosen finner sine allierte blant verdenshistoriens største overgripere når han skal forsvare sin egen ytringsfrihet.

Skeptisk til lov om kjønnsendring

nyheter

Espen Ottosen er skeptisk til regjeringens forslag til lov som skal gjøre det enklere å skifte juridisk kjønn.

Fortsatt skummelt fra Skartveit

ISLAM

Så enten taler Skartveit usant, eller så må han mene at millioner av muslimer – kanskje flertallet – ikke tilhører religionen islam.

Norske misjonærer bes være forsiktige

TERROR

Minst ti norske misjonærer som befinner seg i Elfenbenskysten, var på trygg avstand fra terrorangrepet. Nå bes de om å holde seg på sikre steder.

Norme – flyktninger og tjenestedeling

innspill

Dette er eit område Norme både kan og bør uttala seg på, men då med utgangspunkt i det åndelege regimentet og i Guds ord.

Vi som er opposisjonelle

frispark

«Likestilling mellom kjønnene, at alle mennesker er likeverdige, religiøs frihet med rett til å konvertere og falle fra og ytringsfrihet.» De som ikke slutter opp om disse verdiene er ifølge Storhaug ekstremister.

Etterlyser debatt om tredje kjønnskategori

nyheter

Flere partier, særlig ungdomspartier, ønsker å innføre en tredje kjønnskategori, men en debatt rundt følgene av dette er nærmest ikke-eksisterende.

NLM-general ut av Den norske kirke

UTMELDING

Generalsekretær Øyvind Åsland i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) melder seg nå ut av Den norske kirke.

Ukristelig islam-motstand?

RELIGIONSFRIHET

Fortsetter vi den veien vi har begynt på nå, vil det være for sent å si at Kristus er en annen enn Muhammed, vår egen løgn vil ha ødelagt alle muligheter til å formidle sannheten, og demokratiet vil gå under.

Sunn skepsis til sterk stat

leder

Nordmenn flest har store problemer med å forstå mange amerikaneres skepsis til staten. Men mer fruktbart enn å riste på hodet over hvor lite amerikanerne har forstått, er det å reflektere over om vi forstår hvor avhengige vi selv er blitt av det offentliges velsignelse.

– Listhaug gjør arbeidet vårt vanskelig

ASYLHØRING

– Det vil ramme oss i vårt arbeid på misjonsfeltene, hvis Listhaugs asylinnstramninger ikledd et kors rundt halsen er det som blir tolket å være kristen nestekjærlighet.

Åpen folkekirkes tålmodighet

Leder

Denne fløyen i kirken har de siste tiårene erfart at de som regel får det som de vil, det tar bare litt tid.

Ved et veiskille

islam

Misjonssambandet kan nok omvende en og annen av våre nye landsmenn, men det vil ikke forandre befolkningsutviklingen.

– Vi har jo Espen Ottosen

forsiktige

Frikirke-Norge lar andre ta støyten i kampen for det klassiske ekteskapet, mener Dagen-spaltist Johannes Kleppa. Pinse- og baptistledere protesterer lite på beskrivelsen.

Haakonsens angrep på religionsfriheten

kronikk

For å stanse muslimsk innflytelse i Norge henter Per Haakonsen i Dagen 22/1 inspirasjon fra brutale tekster i Det gamle testamente. Hans bibelbruk er direkte ukristelig.

Hvor går vi?

islam

Ja, det er i sannhet dårlige tider for bibeltroende mennesker i vårt land.

Drømmen om total frihet

frispark

Et sivilisert samfunn bør ikke be mennesker som skal lindre smerte og helbrede sykdom om å bestemme når livet er tømt for mening.

Sunt teologisk bondevett

leder

Ganske uventet er VG blitt mediet der man har kunnet lese to av julens viktigste debattinnlegg som har med kristen tro og teologi å gjøre.

Skuffende ubalansert om Storhaug

synspunkt

Vi mener det er uheldig at Vebjørn Selbekk bare uttrykker støtte til Hege Storhaug i lederartikkelen 12. desember. En kristen avis bør møte Storhaugs retorikk med betydelig skepsis.

Medlemmer vil ha råd om utmeldelse fra NLMs ledelse

renner over

Begeret er fullt for mange medlemmer av Misjonssambandet etter at Kirkemøtets sammensetning ble klar. Hovedstyret gir ingen entydige signaler om utmelding fra Den norske kirke.