Den sosiale og evangeliske kirke

LEDERARTIKKEL

Noen av den kristne kirkes beste tider har vært når dens diakonale ansikt blir tydelig. Det er et viktig kjennetegn ved kristen åndelighet at den ikke lukker seg inne i sin egen sfære.

En fredspris i Arthur Bergs ånd

lederartikkel

Atomvåpen skjelner ikke mellom stridende og ikke-stridende parter. Derfor kalte Arthur Berg seg atompasifist.