Sjølvråderett over eigen kropp

debatt

Tre ungdomsparti, AUF, FpU og Unge Venstre, leia av unge menn, vil radikalt endra abortlova og gje kvinner rett til abort fram til barnet i mors mage er 18 eller 24 veker gammalt. Dei vil forlengja tida for press til å ta abort. Dette er ekstremt og barbarisk!

Liv og lære

i fokus

Eg ønskjer meg fleire heilstøypte kristne som tek Guds ord på alvor på alle område av livet.

Yoga

debatt

Kven kjenner sine eigne feilsteg?

SYNSPUNKT

Eg kan ikkje svara for eller peika på andre, men eg kjenner at eg treng å audmjuka meg og be om nåde.

Ordet og vitnemålet

i fokus

Ordet og vitnemålet skaper framgang for Guds rike!

Ei trist utvikling

Homovigsel

Den praksis, som somme prestar vil seia fører til fortaping, skal andre prestar i den same kyrkja velsigna i Guds namn. Eg grøssar ved tanken.

Eg har ein draum om Noreg

synspunkt

Eg drøymer om at statskyrkja skal avskaffast heilt og fullt, og at ingen trudomssamfunn skal finansierast av staten.

Forkynn evangeliet

Synspunkt

Evangeliet er godt nytt om kva Gud har gjort for oss i Jesus Kristus. Det er Guds evangelium om Jesus Kristus, om hans død og oppstode. Evangeliet er alltid godt nytt og må forkynnast med stort frimod til alle menneske i alle kulturar!

Bibeltruskap

debatt

Det ser ut til at Bibeltruskapen er på vikande front i kristenfolket i landet vårt. Utviklinga på Menighetsfakultetet viser dette svært tydeleg, men me ser den same tendensen også ved frikyrkjelege studiestadar, skriv Erling Thu.