Kjønnsforskjellen er Gudvillet

NLM

Vi vil oppfordre NLMs ledelse til å holde fast på tjenestedelingsprinsippet og ta avstand fra den sekulære likestillingsideologien.

Ikke bare noe tidsbestemt

synspunkt

Tenk hvor alvorlig den samme apostel som har hevdet den kristne frihet i Galaterbrevet, skriver om forskjell på menns og kvinners oppgaver, skriver Ragnar Andersen.