Kor e alle helter hen?

utenrikskommentar

Verden går i feil retning, sier FNs generalsekretær i sin nyttårstale ved inngangen til året Nelson Mandela ville fylt 100 år. I jubileumsåret ser verden ut til å trenge ledere av hans kaliber mer enn noensinne.

Samfunnsdebatt med vidd og visjon

synspunkt

Me kjenner kristen og islamsk fundamentalisme, men humanistisk fundamentalisme er eit nytt omgrep.