Jødehets og destruktiv mediedynamikk

Meninger

Er det lov å håpe på de­bat­ter som ikke er skyt­ter­gravs­ba­sert, men som gir rom for lyd­hør­het, inn­røm­mel­ser, be­ve­gel­ser mot hver­and­re og ønske om å for­stå sin mot­part?, spør Jarle Haugland.