Vil samarbeide med kirken uansett

SAMARBEID

– Hvis det er en prest eller kateket et sted som lærer i strid med Guds ord, skal vi ikke være redde for å samarbeide, sier leder i Acta-barn og unge i Normisjon.

Åpen Folkekirkes forsøk på bibeltolking

EKTESKAPSLOVEN

Jeg minner om at i 1997 stilte Bispemøtet seg bak følgende uttalelse: «Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen, og må ansees som kirkesplittende vranglære.»

Fem spørsmål til Åpen folkekirke

synspunkt

Tenker Åpen folkekirke at alle døpte kirkemedlemmer er Guds frelste barn på vei til et evig liv i Guds himmel, spør Øystein Åsen.

Aftenposten: Fjern kirkens vigselsrett

ekteskap

Aftenposten går på lederplass inn for at Den norske kirke ikke skal være statens vigselsmenn. Avisen mener det er behov for skille mellom seremoni og det juridiske.

Forventer godt skjønn

homovigsel

Kirkerådets leder ville selv ikke valgt en interesseorganisasjon for å få gjennom sitt syn.

Biskopene drøfter liturgi for homovielser

Kristenliv

Skal par av samme kjønn få gifte seg i Kirken? Bispemøtet i Den norske kirke drøfter dette på høygir denne uka, og vedtaket vil peke fram mot Kirkemøtet der endelig avgjørelse tas.