Berøringsangst?

debatt

Abortforkjemperne har et problem. De våger ikke å ta tak i selve kjernespørsmålet:  Kan menneskeverd graderes? Tenk om fosteret er et menneske?

Tilbakeskritt for de aller minste

LEDERARTIKKEL

De er de aller minste blant oss. De er mer truet enn noen gang i historien. Og det paradoksale er at trusselen blir fremstilt som fremskritt, skriver Dagen på lederplass.