Kritisk solidaritet

andakt

Gode venner våger å formane. Yte motstand mot noe en har gjort eller er i ferd med å gjøre.

Mer enn psykohygiene II

andakt

Salig!

 Slik innledes Salme 32. Det er jubel i lufta. Lettelse og glede. 
Men før denne saligheten inntrådte, var livet helt annerledes. For David hadde vært uærlig overfor sin Gud.

Tillit?

andakt

Mor og far

andakt

«Du skal hedredin far og din mor … for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet» (Ef 6:2–3). Slik lyder det fjerde budet.

Frigjort fra menneskebud

andakt

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk» (Gal 5:1).

Godt å høre

andakt

For Kristus ble forbannet i mitt sted – på korset.

Misjon i GT?

andakt

Det største er at denne frelsen gis som en ufortjent gave – uansett etnisk tilhørighet. Skriften forutså dette.

Andrefiolinistene

andakt

Hva ville et orkester vært uten andrefiolinister?

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)

Ingen forskjell

andakt

Skal en bli frelst, må det bli av nåde. Av samme nåde.

I møte med bibelkritikk

andakt

Religionslæreren hennes påstod at Bibelen er full av motsigelser. Vårt svar må være fundert på apostolisk kristendom.

Skarp avgrensning

andakt

Det var ord til ettertanke. Sterke ord.

Genial apostel?

andakt

«Jeg skal bøye meg for ham fordi han har guddommelig myndighet. Den guddommelige myndigheten er det kvalitativt avgjørende.»

Å forkynne til åndelig frigjøring

kronikk

Om poesien og formuleringene i disse sangene ikke er i pakt med nyere lovsangstradisjoner, har jeg ett ønske for alle som skal synge, lede allsang og forkynne Guds ord denne sommeren.

Skyldfri

andakt

En dag skal alle som tror, finne vår plass i den store, hvite skaren. Vi vil stå sammen med millionene og synge om ham som kjøpte oss til Gud med sitt blod.

Himmellengsel

andakt

«Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig» (2Kor 4:18).

Bare i Skriften

andakt

Men bare i Bibelen leste han at Ordet hadde blitt kjød! Gud var blitt menneske! Det fantes ikke noe annet sted. 

Gripende sang

andakt

Kristen sang har en egen evne til å knytte folk sammen.

Omvendelsens krise

andakt

I dag vil vi be om at det må komme til et virkelig gjennombrudd i hjertene deres.

Ny livsstil

andakt

«La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse» (Rom 13:13).

På pæreslang

andakt

Evangeliet gir både tilgivelse for synden og ny kraft til å bryte med den.

«Velsigna band»

andakt

«Jern skjerpes ved jern, og en mann slipes ved å omgås andre» (Ordspr 27:17).

Hvordan skapes store teologer?

Synspunkt

Augustin, Krysostomos og Luther var ikke ufeilbarlige. Men de hadde en absolutt nødvendig grunnholdning felles: Ymykhet overfor Gud og hans ord. Reformasjon i kirkelivet må begynne der.

En å gå til

andakt

Jeg kan visst ikke følge deg i alt du skriver om i selvbiografien din, Augustin. Men jeg har mye å lære av deg – aller mest om det fortrolige livet for Guds ansikt.

Prinsessen på «Fridhem»

andakt


«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg».

Oppreist med Kristus

andakt

Vi har allerede del i oppstandelseslivet. Vi er allerede på åndelig vis oppstått fra de døde. Vi er født på ny. Vi er blitt himmelborgere. Vi har fått et nytt liv i Kristus.

Jesus hadde rett!

andakt

Stadfestet. Bekreftet. Bevist. Dette er ord som Bibelen bruker om Jesu oppstandelse.

Uklar tale

debatt

Bibelen sier «om en basun gir utydelig lyd, hvem vil da gjøre seg rede til strid?». Dette bibelord hadde jeg i tankene da jeg leste Dagen 26. mars.

Påskedagstrøsten

andakt

Påskedagssalmene er gladsalmer. Men hva består gleden i? Er den bare en begeistring over den flotte fortellingen?

Påskedagens ettervirkning

andakt

Jesus var død, men han lever. Han er den eneste som har kommet ut av graven for siden aldri mer å dø! Gud selv reiste ham opp.

Enhet tross forskjell

ANDAKT

«Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød» (1 Kor 10:17).

«Blant de første ting»

andakt

Gled deg over det nå i påsken. Jesus led for deg, døde for deg, oppsto for deg. Han alene er ditt håp.

Ja og amen!

andakt

Den Jesus du tror på, er Messias. Men seieren vant han – gjennom det dypeste «nederlaget». Tenk på det nå i den stille uke.

Store profetier oppfylles

andakt

Hvorfor akkurat på denne søndagen? Og hvorfor red han på et trelldyr? Hvorfor var han så ydmyk? Hvorfor kom han uten politisk program og uten våpen?

God morsdag!

andakt

Feiringen av en årlig morsdag begynte for over 100 år siden. Men «fenomenet» mor er mye eldre!

En fiendtlig trio

ANDAKT

«Djevelen, verden og vårt eget kjød» betegner fra gammelt av en grufull trio. Den utgjør en samordnet fiendtlig motstand mot vårt åndelige liv.

Stå djevelen imot!

ANDAKT

Så skal vi i bønn og tro holde oss nær Gud, ta til oss hans ord og finne hjelp og støtte hos medkristne.

En brølende løve

ANDAKT

Djevelen omtales i Bibelen som en brølende løve. Poenget er den evnen han har til å skape frykt.

Forblindet

ANDAKT

Dypest sett er det bare Guds ånd som kan gjøre blinde øyne seende.

«Stå ham imot, faste i troen»

ANDAKT

Løsningen ligger i å leve i lyset fra Guds ord, glede seg over Jesu frelsesbudskap og daglig be om å bli bevart i troen, håpet og kjærligheten.

Korset - en kamparena

ANDAKT

Forkynnelsen av Jesu seier over alle makter ble en stor trøst. Det er ikke djevelen, det er Jesus som har navnet over alle navn (Ef 1:19–23).

Jeg forsaker djevelen

andakt

«Er verdens fyrste vred og vil oss støte ned, han ingenting formår fordi alt dømt han går. Et gudsord kan ham binde».

Luther og djevelen

andakt

Djevelen ble nok nedkjempet av Jesus på korset, men helt til den siste dag gjør han sitt «beste» for å myrde og ødelegge.

«Styggmannen»

ANDAKT

Vi må ikke la oss smitte av tidens vantro så vi bare smiler av mørkemaktene eller skammer oss ved Bibelens verdensoppfatning.

«At de må bli frelst...»

andakt

«I Ham har det fått sitt ja, derfor får de også ved Ham sitt amen, Gud til ære ved oss» (2Kor 1:20).

Skal forske på Jesus i NRKs morgenandakt

stipend

– Noen mener det blir lagt lite vekt på Jesus, hans soning på korset og oppstandelsen, sier sogneprest Nils Terje Andersen. Nå skal han finne svaret.

Følelser er ok

ANDAKT

Den gamle inndelingen av psyken vår var ikke så dum: Fornuften, følelsene og viljen. I dag skal vi se hvordan følelsene kan komme til overflaten blant kristne.

Åndelig selvpleie

ANDAKT

Konkrete rutiner for det åndelige livet: Drikk jevnlig av kilden med levende vann. Pust godt ut gjennom bønnen, sjelens åndedrett.

Glupske ulver

ANDAKT

«For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken» (Apg 20:29)

Blodløs teologi?

ANDAKT

Jesu blod på korset er Guds blod! Gud var selv i Kristus og forsonte verden med seg selv.

«Hele pakka»

ANDAKT

Her var «hele pakka». Skapelsen, syndefallet, Kristi kors, oppstandelsen, frelsen, rettferdiggjørelsen, helliggjørelsen, nådegavene, et liv i Guds lys, det kristne håpet.

Et løp skal fullføres

andakt

Er alt dette for ingenting å regne bare en står på i kallet – om det så skulle bli døden?

En pinlig episode

andakt

«Herrens ord hadde stor framgang og fikk makt» (Apg 19:20).

Troshistorien totalforandret

andakt

Underlig var det at fortellingen endte med Sønnens totale ydmykelse … og med hans totale seier over døden.

Troshistorie

andakt

I ti andakter framover skal vi ta for oss et «ekstraordinært rådsmøte».

«Kjærlighetens gjenskapermakt»

andakt

Han ser noe unikt i hver enkelt. Han bryr seg. Ikke engang vår synd – som «kolliderer» med hans hellige vesen – forandrer noe på dette.

Hvilken venn!

andakt

Gode venner er knyttet sammen med sterke bånd. Venners gjensidige åpenhet, ærlighet og støtte er en Guds gave.

Misjonærens bekymring

andakt

«Foruten alt annet har jeg det som daglig ligger over meg: omsorgen for menighetene» (2Kor 11:28).

«Han slumrer ikke»

andakt

«Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter» (Salme 121:4).

Jobs voksne barn

andakt

«Kanskje mine sønner har syndet og sagt Gud farvel i sitt hjerte» (Job 1:5). 


«Å velte veier»

andakt

«Velt alle dine veie og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himlens borg.»

Gjennom ild og vann

andakt

Når du går gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies» (Jes 43:1–2).

Bekymret?

andakt

«Vær ikke bekymret! … Hver dag har nok med sin plage» (Matt 6:34).

Halleluja!

andakt

Hallelujastemningen i himmelen virker spontan, og den griper oss.

Tjenersinn

andakt

Jeg er bibellærer, dere har andre oppgaver. I Guds øyne er vi «medarbeidere» (1Kor 3:9).

Kapittel for kapittel

ANDAKT

De går igjennom skrift for skrift i Bibelen. De satser på bibelkunnskap og opplever at Ordet forener dem.

«Always welcome!»

ANDAKT

«Glem ikke å være gjestfrie, for på den måten har noen hatt engler som gjester, uten å vite det» (Hebr 13:2).

Livets tre

andakt

«Treet i sentrum: Livets tre. 
Under det skygger: Salighet.»

En omvendt student

ANDAKT

«Jeg skjøv Gud til side. Glemte ham. Sluttet å be, sluttet å lese i Bibelen, sluttet å være med.»

Jesus banket på

andakt

«Her er jeg. Jeg står utenfor døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham og han med meg.» (Jf. Åp 3:20.)

Ararat preker

andakt

Synet av det imponerende Ararat frelser ingen, det er sant nok. Det gjør heller ikke synet av norske høyfjell. Men Gud kan la fjellene «preke»!

Skryte av Nansen?

andakt

Jeg leste nettopp på nettet noen utdrag fra en bok av Fridtjof Nansen. Det var drøy kost. Her tok han meget bestemt avstand fra kristendommen.

Andaktsliv

ANDAKT

Det som sies eller skrives i en andakt, er altså ment til ettertanke. Og det skal være forankret i Guds ord. Da får troslivet næring.

«Bestemor lyg ikkje»

andakt

«Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største» (1Tim 1:15).

Takk, kjære mor!

andakt

«Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Lois og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg» 2.Tim 1:5

Gud pensjonerer ingen

kronikk

Bekymringer for – kanskje også skuffelser over – etterslekten fyller manges tanker hver eneste dag. Fristelser dukker opp. Noen fristes til maktsyke og blander seg inn i etterslektens privatliv.

‘Men nå’ VII

andakt

En sann vekkelse skaper vendepunkt i menneskers liv. Det kommer til et ‘men nå’. Fra nå av blir livet nytt. I Peters liv leser vi om flere vekkelser.

‘Men nå’ VI

andakt

«Men det som var meg en vinning, akter jeg nå for skrap» (Fil 3:7).

‘Men nå’ V

ANDAKT

Nå, like etter påske, kan vi gjerne tenke litt ekstra på dette ‘men nå’. Hva innebærer det nye livet for hverdagene våre?

‘Men nå’ - del IV

ANDAKT

«Ja, selv mitt kjød skal legge seg til hvile med håp» (Apg 2:26).