Færre organdonasjoner i fjor

Transplantasjoner

Det ble utført 100 organdonasjoner i fjor, som er 10 prosent færre enn i 2017.