Senterpartiet i svingdøra

Samfunn

Jeg synes det er merkelig at Senterpartiet, som ofte snakker varmt om lokalt eierskap, ikke ser at jeg på denne måten sikrer at fartøyet blir i lokalsamfunnet.