#metoo gjør oss klokere

frispark

Mange piler peker riktig vei for tiden. #metoo-kampanjen er blant disse.

Nekter å inngå abort-kompromiss

Abort

Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon Caritas samarbeider med Kirkens Nødhjelp om mye, men ikke 
om abortspørsmålet.