Slik lærte tyrkiske kirker å samarbeide

Enhet

Kirkene i Tyrkia så på hverandre med mistro. Så begynte de å snakke sammen. Da flyktningkrisen kom, var de klare til å samarbeide.