Tysklands katolske kirke beklager overgrep

katolsk

Den katolske kirken i Tyskland har kommet med en offisiell unnskyldning til ofre for seksuelle overgrep begått av kirkens prester gjennom flere tiår.

Veien til Rom

leder

Et tap at Østereng ikke lenger blir en protestantisk kristen talsmann.

Titusener mot homofile partnerskap i Roma

italia

Titusener av mennesker samlet seg lørdag på Circus Maximus i Roma for å protestere mot den italienske regjeringens planer om å åpne for partnerskap for likekjønnede.

Pave Frans til Sverige

nyheter

Pave Frans besøker Sverige til høsten, i anledning en markering av reformasjonen.

Kritisk til pavens nådeforkynnelse

Protestant

Den italienske teologen Leonardo De Chirico forlot Den romersk-katolske kirke som ung. Pave Frans har ikke gjort det mer aktuelt å vende tilbake.

Roper ut et nådens år

bok

Med boken «Guds navn er barmhjertighet» vil pave Frans gi innhold til det ekstraordinære hellige året som han har erklært i Den romersk-katolske kirke.

Avlyser misjon blant jøder

misjon

Et banebrytende dokument slår fast at Den romersk-katolske kirke på prinsipielt grunnlag avviser å ha institusjoner som driver misjon blant jøder. Norsk misjonsleder er ikke begeistret.

Skriften alene er den eneste veien

synspunkt

Jeg tror virkelig at reformasjon ikke bare trengtes, men fortsatt trengs. Skriften alene, troen alene, nåden alene trengs både i gamle og nye kirker, ikke minst i De romersk-katolske og ortodokse kirkene.

600 år siden 
reformforkjemperen Jan Hus ble brent

kronikk

Det skulle ikke gå mer enn ni år fra han ble viet til prest, før han ble utstøtt av Den romersk-katolske kirken. Frafallet blant presteskapet var stort. Jan Hus ba om vekkelse. Han var djupt forankret i Bibelen.

Hva skal vi gjøre?

kommentar

Historien om Den nordisk-katolske kirke er blant annet en fortelling om hvordan fortvilelse kan komme til uttrykk.

Prest utfordrer mafiaen

ITALIA

En av de mest truede mennene i Italia er en prest som jobber for å marginalisere mafiaen.

Ett år med pave Frans

Meninger

Når su­per­mann-fore­stil­lin­ge­ne an­ta­ke­lig blir noe dem­pet etter hvert, vil det bli ty­de­li­ge­re at pave Frans re­pre­sen­te­rer Den ka­tols­ke kirke slik vi kjen­ner den, skriver Dagen på lederplass.

Inspirasjon fra kirkens røtter

Meninger

At de aktuelle MF-lærerne har valgt å bli katolikker, bør først og fremst stå som en utfordring til den lutherske kirke i Norge.

Når veien går til Rom

Meninger

Opp­gjør med tid­li­ge­re ti­ders uny­an­ser­te og til dels urett­fer­di­ge kri­tikk av ro­mersk-ka­tolsk kris­ten­dom er be­ti­me­lig. Faren er at man kas­ter re­for­ma­sjo­nens barn med bade­van­net. Re­for­ma­sjo­nen drei­de seg ikke om å finne på noe nytt

Den nye paven

Samfunn

Et tegn i tiden at verdens største kristne kirkesamfunn nå skal ledes av en ikke-europeer.