Prest kan bli utestengt for godt

kirke

Konflikten med fader Jean, som er biskop i erkestiftet i Paris, har tilspisset seg den siste tiden.