Hva skal vi gjøre?

kommentar

Historien om Den nordisk-katolske kirke er blant annet en fortelling om hvordan fortvilelse kan komme til uttrykk.

Advarer mot Gideon og pinsevenner

Kristenliv

Den ortodokse kirke i Hellas mener pinsevenner forfekter demonisk lære og at Gideon fremmer protestantismen. Slikt bør «gode kristne» holde seg unna.