Prest er opprørt over sentralstyrt kirke

kirkeordning

Prest Sverre Langeland reagerer på at kirken skal organiseres på en «toppstyrt» og «administrativt tung» måte. – La heller menighetene utfolde seg, sier han.

Marte Michelet og kirkekampen

synspunkt

Michelet kan ikke unngå å ta opp kirkekampens grunnleggende dokument om jødene, «Hebreerbrevet» fra 10/11 1942. «Brevet» er en skarp og alvorlig formaning til nazistyret om å stanse jødeforfølgelsene og rasehatet.

Slik dei gjorde med Hans Nielsen Hauge

kronikk

Ein biskop samanlikna Hans Nielsen Hauge med den ideologiske grunnleggjaren av IS. På liknande vis brukar autoritære herskarar i dag kampen mot ekstremismen som påskot for å knebla religiøst liv.

Den kristne kyrkja på frammarsj

Synspunkt

Der skjer ei veldig «innhausting» av menneske som kjem til tru når ein legg til grunn eit globalt perspektiv.

Ny samlivsetikk utfordrer lokalt

Menighetsdoktoren

«Det skjer en enorm endring i samfunnets forståelse av etisk spørsmål knyttet til familie og samliv. Hvordan bør vi som lokale kirker forholde oss til dette?»

– Kan vi få bibel likevel?

Bibelaksjon

Bibelaksjonen i Østfold er over, men fortsatt ringer folk som gjerne vil ha en utgave. Noen tar kontakt og angrer på at de ikke tok imot Skriften da den ble tilbudt på døren.

– Vi trenger en biskop som kan vise retning

stavanger

Fredag blir det for første gang offentlig presentasjon av bispekandidater. Den unge lederen i bispedømmerådet håper på en biskop som gir mangfoldet rom.

Fortapelse i Bibelen

bibelen

Det er åpenbart at vi ikke har noe klart blide av livet etter døden. Men noe er felles for alle tre bilder som Jesus gir oss.

Den vanskelige samtalen

nyhetskommentar

Både frykt- og stemplingsmekanismer sitter noen ganger så løst at mange nok vegrer seg for å sette ord på de spørsmålene de faktisk har

Hellig eller alminnelig?

Lederartikkel

På mange måter har kirken i samfunnet vårt beveget seg fra «Jerusalem» til «Babylon».

Folkekirken på sitt verste

lederartikkel

Hvis man løfter blikket bare litt, er det smått utrolig, det biskopen får seg til å si.

Kirken i maktens felle

Bokanmeldelse

Den kristne kirke kan ikke være avhengig av staten. Heller ikke i Norge.

Reagerer på kirkekutt

statsbudsjett

Regjeringen vil kutte støtten til Den norske kirke med 46 millioner kroner. – Dette er jeg veldig kritisk til, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Mobiliserer konservative til kirkevalget

kirkevalget

Den nye konservative Bønnelista ønsker å sette opp valglister i alle bispedømmer med egne kandidater til kirkevalget i 2019.

Historisk 
ungdomsvalg i kirken

ny leder

– Det å bli vist denne tilliten nå, og av så mange, er både rørende og stort, sier den nye lederen.

Misjonskutt er et fattigdomstegn

lederartikkel

Når misjon går med underskudd i verdens rikeste land, er det først og fremst uttrykk for at vi er blitt åndelig fattigere. Da trenger vi en ny kurs.

«Tal, broder, tal»

lederartikkel

Man trenger ganske robuste skylapper for å overse at noe er forandret når Arbeiderpartiets leder kan si det Jonas Gahr Støre sa i Litteraturhuset i Bergen torsdag kveld.

Tar selvkritikk på intervju av eks-muslimer

Asyl

Myndighetene lager nye regler for de viktige samtalene med konvertitter som søker opphold i Norge. – Vi har fått kritikk. Da er det viktig å lytte, sier seniorrådgiver Linn Krane i UDI.

Danskene følger Norge med drop-in-dåp

dåp

I Norge er drop-in-dåp gjennomført flere steder som et tiltak mot synkende dåpstall. Nå har også danskene adopert ideen fra Norge.

– En million sjelesorg-samtaler i Norge årlig

kirke

Det blir ført nøye statistikk over de fleste kirkelige handlinger her til lands. Men sjelesorgen telles ikke. Ekspert tror det dreier seg om et par tusen tusen samtaler i uken.

KrF ved et veiskille

KrF

Vi vil gjerne spørre: Mener KrFs stortingsgruppe, bortsett fra Grøvan, at KrF bør gå inn for to likestilte syn på ekteskapet slik som i Dnk?

– Begynner ofte med uenighetene

Dåp

Få spørsmål har splittet kristne så sterkt som dåpen. Professor Harald Hegstad prøver å finne ut hva som forener forskjellige kirkesamfunn 
i spørsmålet.

Har oversett «singel-teologi»

teologi

Skolene som utdanner 
prester og pastorer erkjenner at de kan 
bli bedre på å snakke om singelliv.

Dialogbok eller andaktsbok?

bokanmeldelse

Jeg fant boka opplysende, og fra en side sett lite kontroversiell. Ingen av de to forfatterne presenterer spesielt radikale tanker eller meninger innenfor sin egen sammenheng, vil jeg tro.

Står støtt på kristen grunn

kristne barnehager

Mens mange kristne barnehager blir lagt ned, klarer Misjonssambandet å holde liv i sine.

Brøt med norsk religiøst monopol

jubileum

Kvekerne var pionerer både for norsk religionsfrihet og utvandring til Amerika. Etter 200 år er de fortsatt et av Norges minste trossamfunn.

Kan KrF være mer konservativt enn kirken?

lederartikkel

De er ikke automatisk slik at teologiske endringer i Den norske kirke medfører endringer i premissene som ligger til grunn for Kristelig Folkepartis politikk.

Intet Sp uten bøndene

Nyhetskommentar

De fleste forstår intuitivt at Senterpartiet ikke har mye å fare med hvis de mister støtten fra bøndene. Hvem er «bøndene» i KrF?

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.

Jesus i klasserommet

kommentar

Jeg har enda ikke fylt 40 år. Likevel opplevde jeg ting på barneskolen som i dag virker til å høre hjemme i en fjern fortid.

Slutt opp om KrF!

debatt

Nå er det viktig å se perspektivene og ikke svekke det unike redskapet KrF er for kristen samfunnsinnsats.

Er kirken i krise?

nett-tv

Det var spørsmålet som ble diskutert på Kirkeskipet under Arendalsuka onsdag kveld. Se samtalen mellom blant andre kulturministeren og kirkerådslederen her.

Muslimhets og antisemittisme

Islam

Nei, vi trenger ikke å oppmuntre kristne, Jesus-troende nordmenn til ytterligere forsvar av islam. Kirken tar seg av det.

Strider mot ekteskapsbudet

synspunkt

Det er ikke greit av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Om disse tier, vil steinene rope!

– Overgripere er vanlige mennesker

Kirken

Den største tabben man kan gjøre i møte med overgripere er å tro at de skiller seg ut, mener Anne Marie Østhus som forsker på dette.

– DNK har lagt til rette for islam

religionskamp

Den norske kyrkja har ikkje stått opp mot utfordringa frå islam, men i staden vore med og lagt til rette for det islamske gjennombrotet.

Hva i all verden er sjelesorg?

Sjelesorg

Det store antall mennesker som i dag søker varierte former for tros-og livshjelp, glemmer ofte sjelesorgens muligheter.

Har kyrkja eitt eller to våpen?

Kirken

Det er når mennesket, eller samfunnet, forherdar seg at lidinga oppstår. Dette har vi rundt oss alle stader til alle tider.

Om Gud og forskning

Guds eksistens

Forøvrig er jeg enig med ham i at alle parter i en diskusjon må være villig til å vurdere sine egne forutsetninger.

Kompetanse om asylpolitikk?

synspunkt

Kirken skal ikke drive partipolitikk, men tydeliggjøre på et overordnet nivå hva som er kristen etikk, tilbeste for oss alle. Så er det opp til politikerne å utforme konkrete politiske løsninger.

Presisering om trossamfunn

Normisjon

Min hensikt var først og fremst å orientere, og ikke aktivt oppfordre til utmelding av Den norske kirke. Hvis det jeg gjorde ble oppfattet som det siste, ønsker jeg å beklage det.

Pride-ideologi i skolen

Pride

Pride-ideologi i den offentlige skolen vil bety at barn fra kristne familier, som ønsker å gi en bibeltro oppdragelse av sine barn, vil bli mobbeofre.

Bønn for syke i gudstjenesten

Lederartikkel

Når kristne menigheter vil legge til rette for mer systematisk praksis med bønn for syke er det også nødvendig at man i forkynnelse og annen kommunikasjon formidler rammene for slik forbønn.

Flekkerøy får snart ny kirke

Flekkerøy

15 år er gått siden sist gang det ble bygget ny kirke i Kristiansand kommune, men i november 2019 er det planen at nye Flekkerøy kirke skal stå ferdig.

Få kvinnelige styreledere i Kristen-Norge

LIKESTILLING

Kun 17 prosent av styreledere i kristne organisasjoner er kvinner. – som kvinne må man hele tiden slåss for sin posisjon, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.