Kirken i maktens felle

Bokanmeldelse

Den kristne kirke kan ikke være avhengig av staten. Heller ikke i Norge.

– Begynner ofte med uenighetene

Dåp

Få spørsmål har splittet kristne så sterkt som dåpen. Professor Harald Hegstad prøver å finne ut hva som forener forskjellige kirkesamfunn 
i spørsmålet.

Har oversett «singel-teologi»

teologi

Skolene som utdanner 
prester og pastorer erkjenner at de kan 
bli bedre på å snakke om singelliv.

Dialogbok eller andaktsbok?

bokanmeldelse

Jeg fant boka opplysende, og fra en side sett lite kontroversiell. Ingen av de to forfatterne presenterer spesielt radikale tanker eller meninger innenfor sin egen sammenheng, vil jeg tro.

Står støtt på kristen grunn

kristne barnehager

Mens mange kristne barnehager blir lagt ned, klarer Misjonssambandet å holde liv i sine.

Brøt med norsk religiøst monopol

jubileum

Kvekerne var pionerer både for norsk religionsfrihet og utvandring til Amerika. Etter 200 år er de fortsatt et av Norges minste trossamfunn.

Kan KrF være mer konservativt enn kirken?

lederartikkel

De er ikke automatisk slik at teologiske endringer i Den norske kirke medfører endringer i premissene som ligger til grunn for Kristelig Folkepartis politikk.

Intet Sp uten bøndene

Nyhetskommentar

De fleste forstår intuitivt at Senterpartiet ikke har mye å fare med hvis de mister støtten fra bøndene. Hvem er «bøndene» i KrF?

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.

Jesus i klasserommet

kommentar

Jeg har enda ikke fylt 40 år. Likevel opplevde jeg ting på barneskolen som i dag virker til å høre hjemme i en fjern fortid.

Slutt opp om KrF!

debatt

Nå er det viktig å se perspektivene og ikke svekke det unike redskapet KrF er for kristen samfunnsinnsats.

Er kirken i krise?

nett-tv

Det var spørsmålet som ble diskutert på Kirkeskipet under Arendalsuka onsdag kveld. Se samtalen mellom blant andre kulturministeren og kirkerådslederen her.

Muslimhets og antisemittisme

Islam

Nei, vi trenger ikke å oppmuntre kristne, Jesus-troende nordmenn til ytterligere forsvar av islam. Kirken tar seg av det.

Strider mot ekteskapsbudet

synspunkt

Det er ikke greit av stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF). Om disse tier, vil steinene rope!

– Overgripere er vanlige mennesker

Kirken

Den største tabben man kan gjøre i møte med overgripere er å tro at de skiller seg ut, mener Anne Marie Østhus som forsker på dette.

– DNK har lagt til rette for islam

religionskamp

Den norske kyrkja har ikkje stått opp mot utfordringa frå islam, men i staden vore med og lagt til rette for det islamske gjennombrotet.

Hva i all verden er sjelesorg?

Sjelesorg

Det store antall mennesker som i dag søker varierte former for tros-og livshjelp, glemmer ofte sjelesorgens muligheter.

Har kyrkja eitt eller to våpen?

Kirken

Det er når mennesket, eller samfunnet, forherdar seg at lidinga oppstår. Dette har vi rundt oss alle stader til alle tider.

Om Gud og forskning

Guds eksistens

Forøvrig er jeg enig med ham i at alle parter i en diskusjon må være villig til å vurdere sine egne forutsetninger.

Kompetanse om asylpolitikk?

synspunkt

Kirken skal ikke drive partipolitikk, men tydeliggjøre på et overordnet nivå hva som er kristen etikk, tilbeste for oss alle. Så er det opp til politikerne å utforme konkrete politiske løsninger.

Presisering om trossamfunn

Normisjon

Min hensikt var først og fremst å orientere, og ikke aktivt oppfordre til utmelding av Den norske kirke. Hvis det jeg gjorde ble oppfattet som det siste, ønsker jeg å beklage det.

Pride-ideologi i skolen

Pride

Pride-ideologi i den offentlige skolen vil bety at barn fra kristne familier, som ønsker å gi en bibeltro oppdragelse av sine barn, vil bli mobbeofre.

Bønn for syke i gudstjenesten

Lederartikkel

Når kristne menigheter vil legge til rette for mer systematisk praksis med bønn for syke er det også nødvendig at man i forkynnelse og annen kommunikasjon formidler rammene for slik forbønn.

Flekkerøy får snart ny kirke

Flekkerøy

15 år er gått siden sist gang det ble bygget ny kirke i Kristiansand kommune, men i november 2019 er det planen at nye Flekkerøy kirke skal stå ferdig.

Få kvinnelige styreledere i Kristen-Norge

LIKESTILLING

Kun 17 prosent av styreledere i kristne organisasjoner er kvinner. – som kvinne må man hele tiden slåss for sin posisjon, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Verver medlemmer til mini-trossamfun

trossamfunn

Kirkemøtedelegat anbefaler medlemskap i Normisjon Agder trossamfunn. – Problematisk, sier Harald Hegstad, nestleder i Kirkerådet.

– Gud liker det som er annerledes

oase

– Gud liker det som er annerledes, sier småbarnsmamma. Hun kjøpte vinger på eBay som brukes for å tilbe Gud på sommerstevnet Oase.

Færre melder seg ut av kirken

den norske kirke

Det er en markant nedgang på utmeldinger av Den norske kirke i første halvår sammenlignet med i fjor.

950 år med menneskefiske

Jubileum

Forholdet mellom kirke og bedehus har i lange ­perioder vært gjensidig berikende og harmonisk, men også konfliktfylt – slik det for tiden delvis er. Men i dag er det viktig for meg å si en takk til bedehuset i Bjørgvin og alt hva dette huset har betydd for Guds rike.

Kommunalisering av Den norske kirke

Kronikk

I stedet for å stige opp og ta ansvar for sin lokale menighet og kirke, er den passiviserende statskirkeoppfatningen overført på kommunen.

Folkekirken og organisasjonene

debatt

Det er en variasjon i ønske om nærhet og samarbeid med DnK blant Normisjons ledere. Noen ønsker nær og avtalt relasjon, mens andre ønsker distanse.

Den norske kirke og homoseksuelt samliv

debatt

I det siste har Dagen hatt flere innlegg om Den norske kirkes (Dnks) syn på enkjønnet «ekteskap» og LHBT-ideologiens innpass i Dnk.

Nå peker pilene oppover

nlm ung

For første gang siden 1980 
opplever Norges største misjonsorganisasjon oppgang i barne- og ungdomsarbeidet.

Samlet om veien videre

nyhetskommentar

Når det gjelder synet på forsamlingens plass kan det se ut for at NLM i betydelig grad ledes nedenfra.

Slår alarm om prestemangel

den norske kirke

Kirkerådet advarer 
om at færre teologistudenter kan lede til «krise».

NLM og den kirkelige vinden

synspunkt

NLMs generalforsamling begynner tirsdag. Det er også startskuddet på et treårig strategiarbeid. Som organisasjon er vi i en av de viktigste endringsfasene vi har vært i siden oppstarten. Da gjelder det å gi rom for den gode og lange samtalen.

Prideparader, barn og vår nye skeive virkelighet

debatt

Det er liten grunn til å bli overrasket over at barnehager har denne typen arrangementer, det hele er nemlig et naturlig resultat av en revolusjon stadig færre våger å omtale, selv innenfor kristenheten.

Kan kirken samarbeide med foreningen Fri?

debatt

Nå er det på tide at vi offentlig også får høre stemmen til de med homofile følelser som velger en annen vei enn grenseløs seksualitet.

Kirkestrid og kirkeenhet

debatt

Fra ukyndig hold blir det fra tid til annen påstått at samlingen i Calmeyergaten og den linjen man la for det frivillige organisasjonsarbeid i kirken, manglet kirkelig legitimitet: Den var sekterisk og splittende og så videre.

Kan vi stole på Gud?

lederartikkel

Det å stole på Gud og å leve i tillit til Ham vil antakelig påføre oss alle noen runder med smertelige erfaringer 
og erkjennelser.

Kyrkja tek ein Charlie Brown

debatt

Ein av dei mest sitatverdige replikkane frå Knøttene er at ikkje noko problem er så stort at du ikkje kan springe frå det.

Slik finner du nærmeste kirke

kirkeliv

Nyoppusset nettside skal gjøre det enklere å finne informasjon om kirker i nærheten av der du er.

Krever svar om kirkens samlivsetikk

kirke

– Skal Bibelens samlivsetikk erstattes av FRI sitt program? spør seks kirkemøtemedlemmer. – Ekteskapet er et forpliktende og livslangt samliv for to personer, svarer kirkerådslederen.

Kirkens møte med LHBT

debatt

Under tittelen «Ønsker kirken normløsheten velkommen?» har noen av medlemmene i Kirkemøtet en artikkel i Dagen og på DagensDebatt.no. Som saksordfører for sak 37/18: «Trygge rom og LHBT – revisjon av strategiplan for likestilling mellom kjønn» i Kirkerådet, føler jeg behov for å komme med noen oppklarende kommentarer.

Yrkesforbud for Carissimi-prester?

debatt

I alle år har jeg fått høre at det er plass i kirken for meg og mine meningsfeller. Men nå når Åpen Folkekirke har inntatt flertallet i flere bispedømmeråd, kan det være grunn å spørre om det går mot yrkesforbud for prester som Bruun og undertegnede.

Takk, adjø og far vel!

synspunkt

Jesus har gitt Gud et ansikt i verden. Det beste reisefølge jeg vet om og som får oss til å ta sjansen på at han virkelig er «veien, sannheten og livet».

– Var ikke en musikalsk familie

lovsang

Pinsehøvdingen David Østby (82) er lettere forundret over at sønnen David André (37) er blitt Norges mest populære lovsangsartist.

A- og B-medlemskap?

debatt

Det kan lett oppleves og tolkes slik at NLM-ere som melder seg ut av Dnk blir å regne som A-medlemmer i NLM, mens vi – NLM-ere som velger fortsatt å stå som medlem i Dnk – får et B-medlemskap i NLM.

Gikk i sørgetog for det ufødte liv

abort

I år er det 40 år siden loven om selvbestemt abort kom. − Det er et symptom på at noe er forferdelig galt i landet vårt, sier prest.