Et lite sjokk som kristen student i ny by

studiestart

Den første uken som student i ny by ble «litt sjokk». Onsdag ble hun ønsket velkommen til Bergen og fikk hilse på andre kristne ved fakultetet hun skal gå på.

Vekkelsens forfatter

debatt

J. F. Løvgren var forkynner i Frikirken gjennom et langt liv. Mest kjent er han imidlertid for sine bøker. Han er blitt kalt vekkelsens forfatter.

Slutt å gi penger til Kirkens Nødhjelp

lederartikkel

Organisasjonen er kanskje kristen i navnet, men de har forlatt det kristne synet på menneskeverd for alt liv, også det ufødte.

Advarer mot ytterligere splittelse i kirken

opprop

Lederen for Åpen Folkekirke ber prester tenke gjennom om de bidrar til ytterligere splittelse 
ved å lese opp et opprop på gudstjenesten i morgen.

– Pastoren trenger hjelpere

menig innsats

Eldsteråd og vanlige medlemmer i lokalmenigheten må fylle ut pastorens rolle, mener strategitenkende Frikirke-folk.

Frikirken etterlyser ti nye pastorer

PASTORMANGEL

Frikirken samles i dag til stategisamling på Gardermoen, og et viktig tema blir rekruttering av nye medarbeidere.

Danner luthersk nettverk

KIRKEMAKT

Åpen folkekirke bygger i praksis et kirkepolitisk parti. På konservativt hold dannes nå et tverrkirkelig luthersk ledernettverk.

Mulighetene vi ikke må glemme

LEDERARTIKKEL

Det er viktig å minne hverandre om mulighetene som består til tross for avkristningen.

Stærk i troen - men ikke på Gud

SKIFTET SPOR

Som 16-årig nettnerd tapte Bjørn Stærk kristentroen bøyd over tastaturet på sin datamaskin. Men 37-åringen er fortsatt svært opptatt av Jesus.

Blir stående i Den norske kirke

DEN NORSKE KIRKEN

Hun er konservativ, presten er liberal. – Synet på frelsen er det viktigste, mener Gunn Waage Austad.

Nå tynnes det i benkeradene

sommer

Når sommervarmen melder sin ankomst, er det mange tomme benker i norske gudshus. – Det er unaturlig å ha åtte ukers pause fra menighetsfamilien, sier pastor.

Normisjon og Frikirken

synspunkt

Der finnes jo faktisk et alternativ: Den norske kirke er ikke den eneste kirke i Norge! Vi har flere andre samfunn – også lutherske – å velge mellom. Det største av dem er Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Hva nå, lille kirke?

synspunkt

For tiden er den kirkelige utviklingen mer uoversiktlig enn på lenge. Staten har med sin nye ekteskapslov satt dagsorden for en debatt som ikke ser ut til å ta slutt.

Nytt navn på gammelt nettverk

menighetsplanting

Øystein Gjerme blir ny leder i Dawn. Samtidig skifter bevegelsen navn til Sendt Norge.

– Jorda
 kan ikke
 reddes

uenige

Norske kristenledere 
deler seg i synet på betydningen av klimatoppmøtet i Paris. Indremisjonsgeneral Erik Furnes mener Bibelen er 
tydelig på at denne verden «ikke er et blivende sted.»

Går mot gaverekord

hjelp jødene hjem

Det går mot ny gaverekord i aksjonskomiteen Hjelp Jødene Hjem (HJH). Så langt i år er det kommet inn omkring 11,2 millioner, og 1,7 millioner av dette er testamentariske gaver.

Frikirken gir milliongave til flyktninger

sentralt

SENTRALT: Det kristne budskapet handler om forsoning, og det trengs både i nære relasjoner og i store konflikter – som i Syria der millioner flykter fra krig og elendighet.

Klimakristne 
i strandkanten

klima

En vandring i strandsonen en solvarm sommerdag kan bidra til klimaet både i sjelen og den ytre verden.

– Madagaskar ble vendepunktet

kom til tro

Trosgnisten ble tent blant misjonærer på Madagaskar. I dag er Lars-Gøran Strømhaug selv misjonær i landet.

Må slutte mot sin vilje

aldersgrense

Jens-Petter Jørgensen mener 
han fortsatt har mye å gi selv om han 
fyller 67 år i mai, men Frikirken har 
ikke råd til å la ham fortsette. «Typisk festtale», mener Seniorsaken.

Åpne for alle, ikke for alt

OMVENDELSE

I dag begynner Arnfinn Løyning sitt siste synodemøte som Frikirkens øverste leder.

Preses positiv til Johanneskretsen

Kristenliv

Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien tror Johanneskretsen kan være et verdifullt initiativ. Konservative profiler som har forlatt Den norske kirke, tror potensialet for tiltaket er begrenset.

Gir rom for breidde i bibelsyn

Samfunn

Rektor Bjarne Kvam meiner det må vere rom for at teologiske lærarar ved NLA Høgskolen ser forskjellig på korleis historisk stoff i Det gamle testamentet er å forstå.

Kartlegger troshistorien i menigheter

Kristenliv

Den Evangelisk Lutherske Frikirke setter fokus på misjonale menigheter. I et eget prosjekt er Moss og Hønefoss utpekt som pilotmenigheter, der medlemmer skal kartlegge sin troshistorie.

«Du skal holde deg unna henne»

Samfunn

Den ellers så sindige misjonæren ble svært sint, da han ble kjent med at datteren var blitt utsatt for overgrep på internatet i Taiwan. I brevs form krevde han at overgriperen skulle holde seg unna datteren.

- Jeg ønsket kontakt med jenta

Samfunn

- Jeg ønsket å ta kontakt med jenta, men ble frarådet det av en psykiater og trodde hun fikk faglig oppfølging, sier domprost i Oslo, Anne May Grasaas, som torsdag vitnet i misjonærbarnsaken i Stavanger tingrett.

Svake premisser utfordrer tilliten til Bibelen

Meninger

Ved å følge fler­tal­lets pre­mis­ser for bi­bel­bruk er ut­val­gets mindre­tall an­svar­lig for en un­der­mi­ne­ring av Skrif­tens auto­ri­tet som gud­dom­me­lig norm for tro og liv.