Duket for leder-drama i Hordaland Kristelig Folkeparti

Politikk

Lørdag skal Hordaland KrF velge ny leder. De to kandidatene står på hver sin side i samarbeidsspørsmålet: En vil regjere med Frp, den andre vil ikke. Dagen har snakket med begge lederkandidatene for å høre hva som skiller dem og hvordan de vil løfte partiet.

Ikke kamp om kristne velgere...

synspunkt

Det er eit hav av skilnad på om du brukar dei kristne verdiane som grunngjeving for ein politikk for dei som treng politikk eller om du brukar forsvar av dei kristne verdiane som argument for å halda forfølgde medmenneske borte frå vår heimlege idyll.

Hvor mye er du verdt?

synspunkt

Menneskeverdet er vår viktigaste motgift mot eit kaldt og «effektivt» samfunn, der me alle til slutt må kjempa for å visa vår verdi.

Ropstad inn i KrF-ledelsen

landsmøte

KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug V. Bollestad ble gjenvalgt, mens Kjell Ingolf Ropstad ble valgt inn som ny 2. nestleder i KrF lørdag. 

Intern uenighet rundt ordlyd om ekteskapet

programforslag


Synet på ekteskapet er en viktig bærebjelke i KrFs politikk. Neste år skal partiet behandle et nytt forslag som programkomiteen har utarbeidet.

Hallaråker har takka nei til KrF

sentralstyret

Hordaland KrF ville heller ha ordførar i sentralstyret. Men Karl Johan Hallaråker held døra på gløtt for valkomiteen.

Reservasjonslege skifter beite

bli med i debatten

Reservasjonslege Dag Sele fikk ikke lov til å reservere seg mot å sette inn spiral. Nå har han sluttet som fastlege.

KrF kritisk til reservasjons-nekt

reservasjonsleger

Stortingsrepresentant (KrF) Geir Toskedal mener det er kritikkverdig at regjeringen presser gjennom spiralsaken før samvittighetsdebatten settes i gang.

Samvittighets-prinsippet ligger fast

Samfunn

- Prinsippet om at det skal tas hensyn til legens samvittighet i abortspørsmålet ligger fast. Nå handler det om å finne praktiske løsninger for gjennomføringen.