Færre dødfødde

Samfunn

Dei siste tolv åra har det blitt stadig færre dødfødde her i landet. Det same gjeld barn som døyr like etter fødselen.