Døden på resept

Kulturnotat

Hva slags samfunn er det som tilbyr ensomme pasienter og svake grupper døden i stedet for omsorg, sosialt nettverk eller eventuelt økonomisk bistand?