Flere søker hjelp i krise

selvmord

– Tanker om selvmord er berørt i halvparten av samtalene på chat, forteller generalsekretæren i Kirkens SOS.