NLMs folk bør lese Koranen

debatt

Ledende personer i NLM har her i Dagen kritisert Hallgrim Bergs artikler om islams frammarsj i vesten.