Sjølvråderett over eigen kropp

debatt

Tre ungdomsparti, AUF, FpU og Unge Venstre, leia av unge menn, vil radikalt endra abortlova og gje kvinner rett til abort fram til barnet i mors mage er 18 eller 24 veker gammalt. Dei vil forlengja tida for press til å ta abort. Dette er ekstremt og barbarisk!

FpU vil stryke juridisk kjønn

politikk

Fremskrittspartiets Ungdom vil stryke juridisk kjønn og fjerne alle former for kvotering.