Det angår også deg

synspunkt

Diktaren Arne Garborg skriv: «Svar vert gløymde og Svar seg lagar, Spursmåli brenn i alle Dagar.»

Gråtande hender

synspunkt

Korleis behandlar me funksjonshemma i samfunnet vårt? Kva liv har funksjonshemma hatt opp gjennom historia?