Bibeloversettere trues på livet

MOTSTAND

Misjonsorganisasjonen Wycliffe melder om forfølgelse og trusler mot medarbeidere som jobber med bibeloversettelse.