Drifter på vidvanke

DRIFTER

En får lys til å uttale seg i krasse ordelag når en tenker på alt det begjær som siger langs gater og streder, i korridorer og offentlige kontorer - i hjem, der de aldri skulle innfunnet seg. I kirker.

Det er ikke nok med en terapeut

Håpets Festival

Festivalen i Oslo Spektrum 11.–12. november gir meg en alvorlig ettertanke. Hos mange som var til stede fikk jeg høre at i Spektrum ble forkynnelse av omvendelse betonet. En slik forkynnelse er blitt fraværende i mange menigheter, ble det sagt.