Frp sier ja til assistert befruktning

landsmøte

Frp-landsmøtet gikk søndag inn for å tillate assistert befruktning for enslige. Men stortingsrepresentantene kan bli fristilt når saken kommer til behandling.

Et godt bidrag til konservativ tenkning

Kommentar

Jan Tore Sanner understreket også sterkt at alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi uansett. Intet politisk prinsipp er viktigere enn nettopp dette.

- For snever reservasjonsrett

Samfunn

Helseminister Bent Høie (H) vil kun la fastleger reservere seg mot å henvise til abort og aktiv dødshjelp. - Altfor snevert, mener reservasjonslege Eilif Haaland.

Savner motforestillinger hos Masvie

Samfunn

Lege og forsker Morten Magelssen støtter intensjonen om å opplyse norske kristne om det tidlige menneskelivets verdi, men savner nyanser i framstillingen.