Driver misjon for 60 kroner måneden

Misjon

En gruppe engasjerte nordmenn driver en annerledes misjonsvirksomhet. Eneste utgift er et månedlig gebyr på kr. 60 for overføring av penger til pastorer i Nepal.

Barn drepes for økt velstand

Samfunn

Et norskstøttet barnehjem fikk en sentral rolle da tre gutter forsvant fra nabolaget i Jinja, Uganda. En av guttene ble halshugget. Motivet skal være jakten på rikdom.

Historisk låge adopsjonstal

Samfunn

I fjor vart 144 barn adoptert av norske familiar frå utlandet. Ikkje sidan 1970 har det vore færre utanlandsadopsjonar til Noreg.

12.000 fryktes omkommet på Filippinene

Samfunn

- Vi tren­ger hjelp. Døde folk over­alt, sier Erlend Johannesen som driver barnehjem på Filippinene. USA sender nå inn militær hjelp både til lands og til vanns.

Dom mot Bulgaria etter at 15 barn døde

Samfunn

Den bul­gars­ke stat er idømt an­sva­ret for at 15 barn og ung­dom­mer døde av kulde, sult og man­gel på medi­sin på et of­fent­lig barne­hjem vin­te­ren 1996- 97.