Vil dokumentere barn uten foreldrenes samtykke

nyheter

Kunnskapsdepartementet ønsker å dokumentere hvordan barn utvikler seg i barnehagen, uten å innhente samtykke fra foreldrene. Forslaget møter motbør.