Sterkt om døden – og om livet

Bokanmeldelse

Tre dødsfall på kort tid, i svært nær familie. Er det mogleg å takla slikt som dette? Enn sei å leve etterpå?

UDI fastholder kors-nekt i alle asylmottak

korsnekt

Selv om mange reagerer sterkt på at korset må fjernes hvis et leir- eller stevnested skal godkjennes som asylmottak, vil ikke UDI snu i saken. UDI har selv laget retningslinjene.

Ole Paus forsvarer korset

korsnekt

Den folkekjære artisten forstår ikke at korset må fjernes fra leirsteder som skal være asylmottak. Han får støtte av folket. Dagens artikkel «Korset må bort før asylantene kommer, krever UDI» er delt mer enn 11.000 ganger på Facebook. Og kommentarene hagler inn.

Den usynlige kristenarven

Meninger

Mange av idealene som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i, har røtter i kristen tenkning om verden og mennesket, skriver Dagen på lederplass.

Eit nytt Amerika er på veg

Samfunn

Den typiske amerikanaren vert gråare i håret og mørkare i huda. Endra alderssamansetjing og meir etnisk mangfald gjer at USA raskt får nye karaktertrekk.