Agnar Mykle beskyldte Dagen for vær-magi

avishistorie

– Mener Dagen at værsituasjonen kan påvirkes i gunstig retning ved at kristenfolket samles til bønn om regn? ville den omstridte forfatteren Agnar Mykle vite.

Han var 
IS-gissel 
i et år

Forfulgt

Nå vil Martin Amo (37) vekk fra Midtøsten. Målet er Australia. Mer enn tusen familier har reist dit allerede.