Dialogbok eller andaktsbok?

bokanmeldelse

Jeg fant boka opplysende, og fra en side sett lite kontroversiell. Ingen av de to forfatterne presenterer spesielt radikale tanker eller meninger innenfor sin egen sammenheng, vil jeg tro.